Fundusz stawiający na prestiżowe restauracje

Fundusz Forum Food&Friends to pierwszy na polskim rynku zamknięty fundusz inwestycyjny (FIZ) wykorzystujący rosnące zainteresowanie turystów Krakowem i inwestujący w tamtejsze restauracje. Fundusze zamknięte w odróżnieniu od otwartych emitują konkretną ilość certyfikatów inwestycyjnych ograniczając tym samym liczbę uczestników.

Forum Food&Friens wyemitował certyfikaty inwestycyjne w ofercie prywatnej skierowane do maksymalnie 149 inwestorów, minimalna kwota inwestycji stanowi równowartość 40 tys. euro.

Fundusze zebrał aktywa rzędu 30 mln zł, będą one angażowane w rozwój sieci restauracji o wysokim standardzie, położonych w centrum Krakowa. (czytaj dalej…)


Jakie fundusze wybierają klienci w tym roku

Od początku roku największym zainteresowaniem inwestorów cieszą się fundusze mniej ryzykowne. Do rozwiązań gotówkowych i pieniężnych trafiło o 1,1 mld zł więcej niż z nich odpłynęło. Na drugim miejscu znalazły się bardziej ryzykowne, ale zapewniające spokój, fundusze absolutnej stopy zwrotu (saldo wpłat i umorzeń netto 0,9 mld zł). Najwięcej środków, blisko 2 mld zł netto, wypłacono z funduszy akcji.

Fundusze inwestujące w surowce, szczególnie w złoto, ponownie wracają do łask klientów TFI. Od początku roku cena uncji żółtego kruszcu wzrosła o 25 proc. do ponad 1330 dolarów. Fundusze złota zarządzane przez polskie TFI nie inwestują jednak w sztabki. (czytaj dalej…)


Najlepsze lokaty kwartalne w czerwcu

Trzymiesięczne lokaty to wciąż jedne z najlepiej oprocentowanych depozytów bankowych. Spełnienie dodatkowych warunków pozwoli na uzyskanie 4 proc. w skali roku. Oferty bez żadnych wymogów w najlepszym wypadku osiągają stawki około 2,5 proc. w skali roku.

Najwyższe oprocentowanie proponuje Idea Bank i Plus Bank. Nowi klienci mogą otrzymać 4 proc. w skali roku. Lokaty z ofert tych instytucji mają ograniczenia kwotowe, obowiązują tylko dla kwot do 10 tys. zł oraz ilościowe – jeden klient może założyć tylko jedną taką lokatę. Drugie miejsce należy do ofert mBanku i Banku SMART ze stawką 3,5 proc. w skali roku. Podium zamyka oferta Banku Millenium ze stawką na poziomie 3,25 proc. w skali roku. (czytaj dalej…)


Fundusze obligacji korporacyjnych dają zarobić

Z danych ze sprawozdań na koniec 2015 roku wynika, że w grupie funduszy dłużnych papierów korporacyjnych najwyższy przychód z tytułu odsetek w odniesieniu do średniej wartości aktywów netto osiągnęły: Eques Obligacji – 8,47 proc. oraz Eques Pieniężny – 5,72 proc. Kolejne miejsca należą do Agio Kapitał Plus oraz Agio Kapitał. W portfelach tych funduszy były obligacje wypłacające wysokie kupony, w praktyce oznacza to wyższą premię, ale też wyższe ryzyko.

Najpoważniejszym ryzykiem związanym z inwestycją w fundusze obligacji korporacyjnych jest ryzyko niewypłacalności emitenta. Niejeden zarządzający funduszami dłużnymi zmagał się z problemami ze spłatą zobowiązań. Pewną podpowiedzią, których funduszy mogą one dotyczyć jest właśnie poziom rentowności portfela. Wysoki świadczy najczęściej o większej koncentracji na emitentach, którzy zmuszeni są płacić wyższe odsetki za pożyczony kapitał. Może to wynikać np. z braku dostępu do innego finansowania, czy słabszej kondycji finansowej. (czytaj dalej…)


Lokaty standardowe z oprocentowaniem poniżej 1 proc.

Lokaty z oprocentowaniem poniżej 1 proc. dostępne są w prawie każdym banku. Citi Handlowy nie ma obecnie w swojej ofercie lokaty na więcej niż 0,75 proc., niezależnie od terminu. Ułamkowe stawki dostępne są dla różnych terminów lokat, można je znaleźć w ofertach BGŻ BNP Paribas, PKO Banku Polskim, Banku Millenium, Santander Consumer Banku czy Banku Zachodnim WBK. Banki, które zwykle przodują w tradycyjnych rankingach lokat także mają w swoich ofertach ułamkowe oprocentowanie. Idea Bank, który proponuje lokaty ze stawkami 3 czy 4 proc., ma też lokaty standardowe, które przyjmują oprocentowanie wynoszące 0,10 – 0,20 proc. W Getin Banku zajmującym często czołowe miejsca w rankingach, lokaty standardowe mają stawkę 0,75 proc. niezależnie od terminu. (czytaj dalej…)


Fundusz NN Gotówkowy

Fundusz NN Gotówkowy zarządzany przez NN Investment Partners TFI w 2015 roku przestał zabiegać o możliwie najwyższe stopy zwrotu. Jego nadrzędnym celem jest teraz funkcja tymczasowego schronienia przed rynkowymi turbulencjami. Fundusz ma pełnić rolę „poczekalni” dla kapitału w gorszych czasach na giełdzie. Jego aktywa mają się składać wyłącznie z polskich obligacji skarbowych. Zarządzający ma za zdanie dbać o płynność funduszu i niską zmienność wyników (czyli niski poziom ryzyka).

Wobec tak określonej polityki inwestycyjnej, zakładającej całkowitą rezygnację z konkurowania wysokością stóp zwrotu, firma Analizy Online uznała, że trudno przyznać funduszowi nawet przeciętną ocenę. Niska ocena jest wyłącznie efektem sztywno i odgórnie określonej konstrukcji portfela.

Strategia ta nie skazuje funduszu na najgorsze miejsca w rankingach stóp zwrotu. Dowodem na to są rezultaty ze stycznia 2016 roku. NN Gotówkowy znalazł się w pierwszej połowie zestawienia funduszy gotówkowych i pieniężnych. (czytaj dalej…)


Niskie stawki na lokatach

Stawki na lokatach są niewielkie, a może się okazać, że za jakiś czas będą jeszcze niższe. Osoby, które zdeponują 10 tys. zł na rocznej lokacie, otrzymają maksymalnie 243 zł odsetek. Najlepszy tego typu depozyt oferuje BOŚ Bank. Oprocentowanie w wysokości 3 proc. w skali roku bank proponuje w ramach EKOlokaty, ale tym klientom, którzy założą konto i będą na nim utrzymywać średniomiesięczne saldo w wysokości co najmniej 10 proc. wartości lokaty. Warunkiem jest aktywne korzystanie z wydanej do konta karty i dokonywanie nią co miesiąc transakcji na kwotę minimum 300 zł. Kolejne miejsca na podium z oprocentowaniem na poziomie 2,6 i 2,5 proc. to propozycje Santander Consumer Bank, Credit Agricole Bank Polska i Toyota Bank. Tu także pojawiają się dodatkowe ograniczenia – konieczność wpłacenia nowych pieniędzy lub założenia konta w danej instytucji. Pozostałe instytucje oferują mniej niż 2,50 proc. Jest to stawka, którą na rocznej lokacie można uzyskać bez konieczności spełniania dodatkowych warunków, jak otwieranie rachunku, status nowego klienta itd. (czytaj dalej…)


Popularne będą bezpieczne inwestycje

W 2016 roku do łask inwestorów mogą wrócić fundusze relatywnie bezpieczne. Popularne mogą być rozwiązania obligacji skarbowych, ale tu ciekawsze będą te, które nie posiadają benchmarku, zarządzane w ten sposób, by osiągać absolutną stopę zwrotu.

Przychylność inwestorów mogą też zyskać fundusze niezwiązane bezpośrednio z rynkiem kapitałowym. Mimo rosnącego ryzyka eksperci spodziewają się dalszych napływów do funduszy wierzytelności, a także większej popularności funduszy sekurytyzująych portfele pożyczek. Inwestorzy skłaniać się będą ku rozwiązaniom rentierskim, dającym stałą wypłatę dochodów.

Eksperci wierzą w powrót inwestorów do funduszy pieniężnych. Dużą popularnością wśród klientów TFI w dalszym ciągu cieszyć się będą fundusze obligacji korporacyjnych, które były hitem sprzedażowym. Ich wyniki mogą być wyższe niż w porównaniu do lokat, co może zachęcić do zakupu ich jednostek. (czytaj dalej…)


Alternatywy dla lokat bankowych

Od początku roku największą popularnością wśród klientów TFI cieszą się fundusze stanowiące alternatywę dla mało zyskownych lokat bankowych.

W przypadku dziesięciu najlepiej sprzedających się detalicznych funduszy tego roku przewaga wpłat nad wypłatami sięgnęła 4,7 mld zł. To więcej niż wyniósł bilans sprzedaży wszystkich funduszy detalicznych – 4,4 mld zł. Z dziecięciu najgorzej sprzedających się portfeli odpłynęło niemal 2,6 mld zł.

Największym powodzeniem cieszą się bezpieczne fundusze gotówkowe i pieniężne oraz obligacji korporacyjnych. Najlepszy wynik, ze sprzedażą netto na poziomie 849 mln zł osiągnęła UniLokata. Fundusz ten z założenia konkurować ma z lokatami, wynik z inwestycji (2 proc. na plusie od początku roku) świadczy o tym, że robi to z powodzeniem. Jest on blisko oszczędnościowym p[produktom bankowym, mało ryzykowny, wyceniany liniowo, przynosił zyski porównywalne z najlepszymi lokatami bankowymi. (czytaj dalej…)


Rynek publicznych emisji obligacji wciąż rośnie

Po  pierwszych ofertach  w 2012 roku GPW, PCC Rokity czy Gant Development w minionym roku nastąpiło przyspieszenie na rynku publicznych emisji obligacji korporacyjnych. Trend ten jest kontynuowany także w 2014 roku. Pojawili się dwaj nowi emitenci – firmy Zortax i Best, należy oczekiwać, że przybędą kolejni. Polskie spółki przejmują trendy europejskie, gdzie ten rodzaj emisji cieszy się rosnącą popularnością.

To jest dogodny moment dla firm na pozyskiwanie finansowania przez emisję papierów dłużnych. Wystarczy wziąć pod uwagę fakt, ile pieniędzy Polacy trzymają w bankach. Łączna wartość depozytów bieżących i terminowych wyniosła na koniec marca niemal 558 mld zł. Gdyby Polacy zdecydowaliby się na przeniesienie zaledwie 1 proc. tej kwoty do obligacji korporacyjnych, wówczas do spółek trafiłoby ponad 5,5 mld zł. To obrazuje potencjał tego rynku. (czytaj dalej…)


© Bezpieczne inwestowanie 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone.